Nízkoenergetické domy

Tisk

Stavast - Nízkoenergetický dům

 

Co je to nízkoenergetický dům

 

Nízkoenergetický dům je ve své podstatě stavba, která má nízkou spotřebu energie při vytápění. To je možné hlavně díky správnému návrhu (projektu) domu a provedení stavebních postupů bez „tepelných mostů“.

Součástí návrhu nízkoenergetického domu je i volba volba pozemku s ohledem na místní klima, uspořádání terénu a okolní vegetace.

 

V čem se nízkoenergetický dům odlišuje od klasických domů?

 

Nízkoenergetické domy mají ve srovnání s běžnými domy zhruba o třetinu až polovinu menší spotřebu tepla při vytápění. Nízkoenergetický dům má spotřebu tepla menší než 50 kWh na 1 m² podlahové plochy vytápěné části domu za rok (toto je definováno normou ČSN 73 0540).

Dalším znakem nízkoenergetického domu je jeho jednoduchý tvar s tím, že většina obytných místností je orientovaná na jih, čímž se velmi dobře využívá sluneční energie při vytápění domu. K tomu přispívá i správná volba způsobu vytápění, které pružně reaguje na změny počasí a dobře se reguluje.

 

Výhody nízkoenergetického domu

 

Nejdůležitější výhodou nízkoenergetického domu je jeho velmi dobrá tepelná izolace. A to izolace obvodových stěn, podlahy, střechy, oken a dveří. Díky tomu dochází k výrazným úsporám finančních prostředků potřebných k úhradě energií. Kvalitní provedení tepelné izolace má vliv i na příznivé vnitřní klima s nižší hlučností.

 

SCHÉMA NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU


stavast - schéma nízkoenergetického domu